Samospráva

Verejné obstarávanie - výzvy

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Vybavenie posil§ovne“:

                                    - Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Obecné Detské ihrisko“:

                                    - Výzva na predloženie cenovej ponuky

                                    - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazkyZvyšovanie energetickej účinnosti administratívno - správnej budovy v obci Kľušov“:

                                    - Výzva na predloženie cenovej ponuky

                     

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Revitalizácia centrálnej zóny“:

                                    - Výzva na predloženie cenovej ponuky

              

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa“ - Rozvodná vodovodná sieť Kľušovská Zábava:

                                    - Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Dodávka a montáž klimatizačného systému spoločenskej sály“:

                                    - Výzva na predloženie cenovej ponuky

                                   

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Kľušov“:

                                    - Výzva na predloženie cenovej ponuky