Zápisnice z Obecného zastupitežstva

 

 

 

 

Rok 2022

18. zasadnutie

Zápisnica

Prezenčná listina