Samospráva    Dokumenty

 

 

 

Uznesenia:

Územný pán obce č. 45/2011

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja č. 98/2015

 

Dokumenty obce:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Územný plán obce

Územný plán obce – textová časť

01 Širšie vzťahy

    Širšie vzťahy podklad A2

    Širšie vzťahy priesvitka A4

02 Extravilán

    Extravilán podklad A2

    Extravilán priesvitka A3

03 Komplexný výkres – intravilán

    a_komplexný výkres int. A3

    a_komplexný výkres int. podklad_2A3

    b_komplexný výkres int. A3

    b_komplexný výkres int. podklad A2

    c_komplexný výkres int. A4

    c_komplexný výkres int. podklad 3A4

    d_komplexný výkres int. A4

    d_komplexný výkres int. podklad 3A4

04 Doprava

                A_doprava A3

                A_doprava  podklad 3A4

                B_doprava A3

                B_doprava podklad A2

                C_doprava A4

                C_doprava podklad A3

05 Elektrifikácia a telekomunikácie

                a_eli_tele A3

                a_eli_tele podklad 3A4

                b_eli_tele A3

                b_eli_tele podklad A2

06 Vodovod, kanalizácia, plynovod

                06a_voda_kanal_int_A3

                06a_voda_kanal_int_podklad_3A4

                06b_voda_kanal_int_A3

                06b_voda_kanal_int_podklad_A2

                06c_voda_kanal_int_A4

                06c_voda_kanal_int_podklad_A3

                06d_voda_kanal_int_A4

                06d_voda_kanal_int_podklad_A3

08 Krajinná štruktúra s prvkami ÚSES

                08_USES_podklad_A2

                08_USES_priesvitka_A3

09 Perspektívne použitie PPLF

                09a_pplf_A3

                09a_pplf_podklad_2A3

                09b_pplf_A3

                09b_pplf_podklad_A2

                09c_pplf_A4

                09c_pplf_podklad_3A4

                09d_pplf_A4

                09d_pplf_podklad_3A4

                ÚPN_KLUSOV_PPLF_tabulka_ZaD

                ÚPN_KLUSOV_PPLF_ZaD

10 Záväzné časti

                10_schema_podklad_A3

                10_schema_priesvitka_A3