Vítam všetkých návštevníkov, ktorí zavítali na stránku obce Kľušov . Dúfam, že tu nájdete všetky potrebné informácie a  naša stránka Vás zaujme. Kľušov je dedinka s 1033 obyvateľmi. Prvá písomná zmienka bola v roku 1330. Obec Kľušov sa  nachádza na severovýchodnom Slovensku v Šariši. Jeho chotár sa rozprestiera v severovýchodnej časti Bartošovskej kotliny a  na juhozápadných svahoch Nízkych Beskýd. Obec leží pri ceste vedúcej z Prešova do Poľska, 7 kilometrov južne od Bardejova.  Chotár obce má rozlohu 1537 hektárov. Nadmorská výška chotára je v rozpätí 298-532 metrov, stred obce je vo výške 317 metrov...    viac

Vaše postrehy, návrhy, prípadne pripomienky, môžete poslať  na e-mail:       ocuklusov@gmail.com

                                                                 

Letecké snímky

Prezentácia obce

 

 

samosprávaVývesná tabuľaZŠ-MŠšportDHZkostolPrehľad bohoslužiebpodujatiafotogalériaochot. divadlohrobové miestaobecný podnik

 

                                                                

                                                                          Meniny má: ; ,                                                      posledná aktualizácia: 14. 2. 2023   

 

 
 

 

 

 

 


v

STRÁNKOVÉ  HODINY  NA OBECNOM ÚRADE

P 8.00–12.00 13.00–16.00
U nestránkový deň
S 7.00–12.00 13.00–17.00
Š 8.00–12.00

13.00–16.00

P 8.00–12.00 13.00–14.00

Stavebný úrad

Š 9.00–12.00 13.00–15.00

Kontajnerový zber objemného odpadu

 

OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kľušov

 

Návrh riešenia

 

 

 

Tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľností

Priznania k miestnym daniam na rok 2023 sa podávajú v termíne od 1.1.2023 do 31.1.2023. Povinnosť podať priznanie k dani, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023 má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla  nehnuteľnosť počas roka 2022  (predaj, darovanie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.).

Tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľností

Tlačivo - Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady

Tlačivo - Hlásenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady

 

 

VZFU - A1 Komplexný urbanistický návrh PJPÚ Kľušov - Homolské

 

 

 

Vytriedenie komunálnych odpadov  

 

0907 978 983

 054 4723454

ocuklusov@gmail.com

Zber odpadu 2023
Ako správne triediť

 

Projektová dokumentácia "Kanalizácia Kľušov, Kľušovská Zábava" 

 

 

 

 

Kataster-Kľušov