Stavebný úrad   Verejné obstarávanie   VZN   Faktúry   Zmluvy   Dokumenty   Uznesenia

Starosta Obce:               Jozef Valko  

Zástupca starostu:         MVDr. Marek Hudák

STRÁNKOVÉ  HODINY  NA OBECNOM ÚRADE

P 8.00–12.00 13.00–16.00
U nestránkové hodiny 13.00–16.00
S 8.00–12.00 13.00–17.00
Š 8.00–12.00

13.00–16.00

P 8.00–12.00 13.00–15.00

Poslanci OZ:                          MVDr. Marek Hudák                               

Jozef Pillár

Ing. Slavomír Pillár

Miroslav Čech

Stanislav Mackanič

Matúš Guliga

Dominik Čech

 

Adresa:         Obecný úrad Kľušov, 086 22 Kľušov 175

Telefón:        054/4723454

E-mail:          ocuklusov@gmail.com, starosta.klusov@gmail.com

 

Obecná rada:  

Jozef Valko, starosta obce

MVDr. Marek Hudák, zástupca starostu obce

Jozef Pillár

 

 

Komisia majetková a vybavovania sťažností: 

Miroslav Čech, predseda

Matúš Guliga, člen

Stanislav Mackanič,člen

Dominik Čech, náhradník

 

Komisia finančná a správy majetku:  

Ing. Slavomír Pillár, predseda

MVDr. Marek Hudák, člen

Matúš Guliga,člen

 

Komisia školstva a kultúry:

MVDr. Marek Hudák, predseda

Mgr. Mária Hudáková, člen

Ján Marčin ml., člen

Dominik Čech, člen

Komisia športu a mládeže:

Matúš Guliga, predseda

Jozef Pillár, člen

Jozef Pillár ml.,člen

Vladimír Matej, člen

Komisia výstavby, dopravy a verejného poriadku:  

Jozef Pillár, predseda

JUDr. Jozef Sliva, člen

MVDr. Marek Hudák, člen

Stanislav Mackanič, člen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A M O S P R Á V A