Stavebný úrad   Verejné obstarávanie   VZN   Faktúry   Zmluvy   Dokumenty   Uznesenia

            

 Jozef Valko  

Starosta Obce:  

 

 

 

 

 

       

MVDr. Marek Hudák

 

Zástupca starostu:

 

 

 

Poslanci OZ:   

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

Miroslav Čech
Jozef Pillár   
 Matúš Guliga
Vladimír Matej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

Dominik Čech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:         Obecný úrad Kľušov, 086 22 Kľušov 175

Telefón:        054/4723454

E-mail:          ocuklusov@gmail.com, starosta.klusov@gmail.com

 

Obecná rada:  

Jozef Valko, starosta obce

MVDr. Marek Hudák, zástupca starostu obce

Jozef Pillár

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A M O S P R Á V A