Samospráva

Zverejňovanie zmlúv

 

 

 

01.10.2021 Zmluva o úvere O termínovanom úvere
04.08.2021 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
02.06.2021 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
29.04.2021 Zmluva o dielo Rekonštrukcia a doplnenie chodníka v obci Kľušov
12.04.2021 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
17.03.2021 Zmluva o výpožičke Slovenská republika - štatistický úrad SR
27.01.2021 Zmluva o úvere Dexia Komunál Superlinka
03.12.2020 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
26.11.2020 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
04.11.2020 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
07.09.2020 Zmluva o dielo Obecné detské ihrisko
25.08.2020 Kúpno-predajná zmluva Avia
19.08.2020 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
17.05.2020 Zmluva o spolupráci a financovaní Realizácia národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry
02.04.2020 Zmluva o dielo Zásobovanie pitnou vodou - dodatok
27.03.2020 Zmluva o dielo Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov - dodatok č.1
26.03.2020 Zmluva o dielo Zásobovanie pitnou vodou
16.03.2020 Zmluva o dielo Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov
05.03.2020 Zmluva o úvere Dexia Komunál Superlinka
03.03.2020 Zmluva o dielo Revitalizácia centrrálnej zóny II.etapa
18.02.2020 Zmluva o spolupráci Pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
31.01.2020 Zmluva o poskytovaní služieb Dodávka služieb v oblasti VO
09.01.2020 Zmluva o poskytnutí podpory Zelené obce
04.01.2020 Zmluva O budúcej kúpnej zmluve
31.12.2019 Zmluva O zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi obalov a neobalových výrobkov
20.12.2019 Kúpna zmluva Výmena domovej prípojky
17.12.2019 Zmluva  -  triedený zber Zabezpečenie tiedeného zberu
17.12.2019 Zmluva o poskytnutí služieb

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu

10.12.2019 Zmluva o nájme

Dlhodobý nájom fliaš na technické plyny

02.12.2019 Kúpna zmluva

O prevode nehnuteľnosti

30.11.2019 Kúpna zmluva

Nákladné vozidlo Jumper

28.11.2019 Zmluva o poskytnutí

Poskytnutie nádob na zber odpadu

12.11.2019 Zmluva o poskytnutí služieb

Poskytovanie auditorských služieb

31.10.2019 Zmluva o poskytnutí služieb

Poskytovanie auditorských služieb

16.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie

Podpora rozvoja športu na rok 2019

10.10.2019 Zmluva  o dielo

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

16.09.2019 Zmluva o výpožičke Hasičský automobil IVECO CAS 15
22.08.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie na projekt Zásobovanie pitnou vodou
14.08.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie na projekt Revitalizácia centrálnej zóny
29.07.2019 Zmluva o dielo Zhotovenie diela Zásobovanie pitnou vodou dodatok č.1
19.07.2019 Zmluva O zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel
20.05.2019 Zmluva o dielo Revitalizácia centrálnej zóny
10.05.2019 Zmluva o grantovom účte

Grantový účet

03.05.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie

Z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

17.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie

Z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

29.03.2019 Kúpna zmluva

O prevode nehnuteľnosti

08.03.2019 Nájomná zmluva

O nájme nebytových priestorov

07.03.2019 Zmluva o úvere

Termínovaný úver

07.03.2019 Zmluva o úvere

Dexia Komunál Superlinka

27.01.2019 Kúpna zmluva

Prevod nehnuteľnosti - parciel

01.02.2019 Zmluva o poskytovaní služieb

Poskytovanie právnych služby

15.01.2019 Kúpna zmluva

Prevod nehnuteľnosti - parciel

27.12.2018 Zmluva o dielo

Zhotovenie diela Zásobovanie pitnou vodou

20.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie

Poskytnutie dotácie zo ŠR na projekt Rekonštrukcia a prístavba budovy hasičskej zbrojnice v obci Kľušov

29.10.2018 Zmluva o poskytnutí služieb

Externé riadenie projektu

15.10.2018 Zmluva o poskytovaní služieb

Poskytovanie osobitnej služby

05.10.2018 Zmluva o poskytnutí podpory

Poskytnutie dotácie na projekt Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy a Materskej školy v obci Kľušov

21.08.2018 Zmluva o dielo

Zhotovenie diela Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy a Materskej školy v obci Kľušov

08.08.2018 Kúpna zmluva

O prevode nehnuteľnosti

07.08.2018 Zmluva o bežnom účte

Účet samosprávy

07.08.2018 Zmluva o grantovom účte

Grantový účet

22.06.2018 Zmluva o úvere

Zmluva o termínovanom úvere

29.05.2018 Kúpna zmluva

O prevode nehnuteľnosti

15.05.2018 Zmluva o poskytnutí príspevku

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku

25.04.2018 Zámenná zmluva 

O zámene nehnuteľnosti

06.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie

Z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

28.03.2018 Zmluva o grantovom účte

Grantový účet

19.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie

Z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

07.03.2018 Zmluva o úvere

Dexia Komunál Superlinka

31.08.2017 Zmluva o grantovom účte

Grantový účet

14.08.2017 Zmluva o dielo

Vypracovanie projektovej dokumentácie

10.08.2017 Licenčná zmluva

 

26.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie

Z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

20.03.2017 Rámcová zmluva

O poskytovaní služieb v oblasti VO

07.04.2017 Darovacia zmluva

Špeciálne vozidlo AVIA

08.03.2017 Zmluva o úvere

Dexia Komunál Superlinka

06.03.2017 Zmluva o dielo

Vypracovanie projektovej dokumentácie

20.01.2017 Zmluva o úvere

Zmluva o termínovanom úvere

18.11.2016 Darovacia zmluva

Darovanie pozemkov

07.11.2016 Rámcová dohoda

O poskytovaní poradenských služieb

15.08.2016 Zmluva

O poskytovaní služieb - audit

03.08.2016 Zmluva o dielo

Vypracovanie projektovej dokumentácie

28.04.2016 Mandátna zmluva

Pracovná zdravotná služba

15.04.2016 Zmluva

Triedený zber

11.04.2016 Zmluva o výpožičke

Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky

31.03.2016 Zmluva o dielo

Vypracovanie projektovej dokumentácie

21.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie

Z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

10.03.2016 Zmluva o úvere

Prvý municipálny úver dodatok č.8

10.03.2016 Zmluva o úvere

Dexia Komunál Superlinka dodatok č.5

08.01.2016 Zmluva o pripojení

K informačnému systému Dátové centrum obcí a miest