Samospráva

Zverejňovanie zmlúv

 

 

 

21.02.2023 Kúpna zmluva rezivo
21.02.2023 Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie
17.02.2023 Zmluva o dielo Územný plán obce
27.01.2023 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania
20.01.2023 Kúpna zmluva predaj hnuteľnej veci
19.12.2022 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
15.12.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov
14.12.2022 Dodatok k Mandátnej zmluve na služby BTS a PO
09.12.2022 Dodatok ku zmluve o zabezpečení triedeného odpadu
08.12.2022 Zámenná zmluva pozemky
02.12.2022 Zmluva o auditorskej činnosti  
22.11.2022 Mandátna zmluva Zmeny a doplnky
26.10.2022 Zmluva o dielo Územný plán obce
14.10.2022 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
12.10.2022 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
10.10.2022 Kúpna zmluva Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb
26.9.2022 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
01.09.2022 Kúpna zmluva Zmluva o odchyte túlavých zvierat
26.08.2022 Kúpna zmluva predaj zariadenia
19.08.2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
12.08.2022 Zmluva o dielo rekonštrukcia budovy
19.07.2022 Zmluva o úvere O termínovanom úvere
15.07.2022 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
27.06.2022 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
27.06.2022 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
13.06.2022 Kúpna zmluva pneumatiky
08.06.2022 Darovacia zmluva nákladný príves
09.05.2022 Zmluva O poskytnutí dotácie
09.05.2022 Zmluva O poskytnutí dotácie
31.03.2022 Zmluva o poskytnutí služieb Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb
09.03.2022 Zmluva Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
03.03.2022 Zmluva o úvere Dexia Komunál Superlinka
22.02.2022 Zmluva o dielo Zmluva o dielo
21.02.2022 Licenčná zmluva o použotí hudobných diel
20.01.2022 Kúpna zmluva Predaj nákladného prívesu
18.01.2022 Dodatok ku zmluve O zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
17.01.2022 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
13.01.2022 Kúpna zmluva Nákup stroja
31.12.2021 Zmluva o nájme O  prenájme motorových vozidiel
27.12.2021 Zmluva o prevode Zmluva o prevode výpočtovej techniky
21.12.2021 Kúpna zmluva Predaj LIAZ
20.12.2021 Zmluva O poskytnutí služieb
03.12.2021 Zmluva o účte O grantovom účte
26.11.2021 Kúpna zmluva Kúpa káblov
02.11.2021 Zmluva O poskytovaní právnych služieb
01.10.2021 Zmluva o dielo Oprava miestnych komunikácií
01.10.2021 Zmluva o úvere O termínovanom úvere
23.09.2021 Dodatok k zmluve O poskytnutí dotácie
09.09.2021 Kúpna zmluva Vodovod
11.08.2021 Dodatok K licenčnej zmluve
04.08.2021 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
04.08.2021 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
07.07.2021 Zmluva O poskytnutí dotácie
29.06.2021 Zmluva o dielo Rezbárske sympózium
29.06.2021 Zmluva o dielo Rezbárske sympózium
29.06.2021 Zmluva o dielo Rezbárske sympózium
29.06.2021 Zmluva o dielo Rezbárske sympózium
29.06.2021 Zmluva o dielo Rezbárske sympózium
14.06.2021 Mandátna zmluva Práce spojené s obstarávaním
02.06.2021 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
29.04.2021 Zmluva o dielo Rekonštrukcia a doplnenie chodníka v obci Kľušov
19.04.2021 Zmluva o nájme O prenájme strojov
12.04.2021 Zmluva o dielo Rekonštrukcia a prístavba budovy hasičskej zbrojnice v Obci Kľušov
12.04.2021 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
18.03.2021 Zmluva O poskytnutí služieb
17.03.2021 Zmluva o výpožičke Slovenská republika - štatistický úrad SR
22.02.2021 Zmluva o dielo Územný plán obce Kľušov
27.01.2021 Zmluva o úvere Dexia Komunál Superlinka
31.12.2020 Zmluva o prenájme Prenájom techniky
03.12.2020 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
26.11.2020 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
04.11.2020 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
07.09.2020 Zmluva o dielo Obecné detské ihrisko
25.08.2020 Kúpno-predajná zmluva Avia
19.08.2020 Kúpna zmluva O prevode nehnuteľnosti
17.05.2020 Zmluva o spolupráci a financovaní Realizácia národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry
02.04.2020 Zmluva o dielo Zásobovanie pitnou vodou - dodatok
27.03.2020 Zmluva o dielo Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov - dodatok č.1
26.03.2020 Zmluva o dielo Zásobovanie pitnou vodou
16.03.2020 Zmluva o dielo Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov
05.03.2020 Zmluva o úvere Dexia Komunál Superlinka
03.03.2020 Zmluva o dielo Revitalizácia centrrálnej zóny II.etapa
18.02.2020 Zmluva o spolupráci Pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
31.01.2020 Zmluva o poskytovaní služieb Dodávka služieb v oblasti VO
09.01.2020 Zmluva o poskytnutí podpory Zelené obce
04.01.2020 Zmluva O budúcej kúpnej zmluve
31.12.2019 Zmluva O zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi obalov a neobalových výrobkov
20.12.2019 Kúpna zmluva Výmena domovej prípojky
17.12.2019 Zmluva  -  triedený zber Zabezpečenie tiedeného zberu
17.12.2019 Zmluva o poskytnutí služieb

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu

10.12.2019 Zmluva o nájme

Dlhodobý nájom fliaš na technické plyny

02.12.2019 Kúpna zmluva

O prevode nehnuteľnosti

30.11.2019 Kúpna zmluva

Nákladné vozidlo Jumper

28.11.2019 Zmluva o poskytnutí

Poskytnutie nádob na zber odpadu

12.11.2019 Zmluva o poskytnutí služieb

Poskytovanie auditorských služieb

31.10.2019 Zmluva o poskytnutí služieb

Poskytovanie auditorských služieb

16.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie

Podpora rozvoja športu na rok 2019

10.10.2019 Zmluva  o dielo

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

16.09.2019 Zmluva o výpožičke Hasičský automobil IVECO CAS 15
22.08.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie na projekt Zásobovanie pitnou vodou
14.08.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie na projekt Revitalizácia centrálnej zóny
29.07.2019 Zmluva o dielo Zhotovenie diela Zásobovanie pitnou vodou dodatok č.1
19.07.2019 Zmluva O zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel
20.05.2019 Zmluva o dielo Revitalizácia centrálnej zóny
10.05.2019 Zmluva o grantovom účte

Grantový účet

03.05.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie

Z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

17.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie

Z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

29.03.2019 Kúpna zmluva

O prevode nehnuteľnosti

08.03.2019 Nájomná zmluva

O nájme nebytových priestorov

07.03.2019 Zmluva o úvere

Termínovaný úver

07.03.2019 Zmluva o úvere

Dexia Komunál Superlinka

27.01.2019 Kúpna zmluva

Prevod nehnuteľnosti - parciel

01.02.2019 Zmluva o poskytovaní služieb

Poskytovanie právnych služby

15.01.2019 Kúpna zmluva

Prevod nehnuteľnosti - parciel

27.12.2018 Zmluva o dielo

Zhotovenie diela Zásobovanie pitnou vodou

20.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie

Poskytnutie dotácie zo ŠR na projekt Rekonštrukcia a prístavba budovy hasičskej zbrojnice v obci Kľušov

29.10.2018 Zmluva o poskytnutí služieb

Externé riadenie projektu

15.10.2018 Zmluva o poskytovaní služieb

Poskytovanie osobitnej služby

05.10.2018 Zmluva o poskytnutí podpory

Poskytnutie dotácie na projekt Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy a Materskej školy v obci Kľušov

21.08.2018 Zmluva o dielo

Zhotovenie diela Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy a Materskej školy v obci Kľušov

08.08.2018 Kúpna zmluva

O prevode nehnuteľnosti

07.08.2018 Zmluva o bežnom účte

Účet samosprávy

07.08.2018 Zmluva o grantovom účte

Grantový účet

22.06.2018 Zmluva o úvere

Zmluva o termínovanom úvere

29.05.2018 Kúpna zmluva

O prevode nehnuteľnosti

15.05.2018 Zmluva o poskytnutí príspevku

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku

25.04.2018 Zámenná zmluva 

O zámene nehnuteľnosti

06.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie

Z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

28.03.2018 Zmluva o grantovom účte

Grantový účet

19.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie

Z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

07.03.2018 Zmluva o úvere

Dexia Komunál Superlinka