Samospráva

Zverejňovanie zmlúv

 

 

 

001_2015 Opätovné čerpanie Superlinky
002_2015 Zmluva DEUS
003_2015 Zámenná Zmluva
004_2015 Nájomná Zmluva
005_2015 Auditor
006_2015 Predaj pozemku
007_2015 Zmluva o úvere dokument1
007_2015 Zmluva o úvere dokument2
007_2015 Zmluva o úvere dokument3
008_2015 Dodatok k zmluve o zneškodnení odpadu
001_2016 Dodatok č.5  zmluvy o úvere 37/012/06
002_2016 Dodatok č.8  zmluvy o úvere 37/012/01
003_2016 Projektová dokumentácia
004_2016 ENVI-PAK
005_2016 Auditor
006_2016 Darovacia zmluva
001_2017 Zmluva o úvere
002_2017 Superlinka
003_2017 Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU
  Objednávka služieb verejného obstarávanie
004_2017 Rámcová zmluva
005_2017 Zmluva o grantovom účte
2018 Superlinka
2018 Zmluva o grantovom účte
2018 Zmluva o zámene pozemkov
2018 Kúpna zmluva  - parcely
2018 Zmluva o termínovanom úvere
2018 Zmluva o účte
2018 Zmluva o grantovom účte
2018 Kúpna zmluva  - parcely
2018 Zmluva o dielo
2018 Zmluva o poskytnutí osobitnej služby
2019 Kúpna zmluva  - parcely
2019 Kúpna zmluva  - parcely
2019 Zmluva - superlinka
2019 Zmluva - úver
2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov
2019 Kúpna zmluva  - parcely
2019 Zmluva o grantovom účte