Samospráva    Uznesenia

 

 

 

 

Uznesenia:

Územný plán obce č. 45/2011

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja č. 98/2015