Samospráva

Zverejňovanie faktúr

 

 

 

§ 3 Nariadenia vlády 118/2011 Z.z., ktoré nadobudlo účinnosť 1.5.2011:
Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje  faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej  faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

 

 

3116/2015 DOM-BYT-ZÁHRADA

1 224,48

3167/2015 VSE

2 307,00

3240/2015 VSE

2 307,00

3241/2015 Pavličko

13 270,07

3013/2016 Feledník

2 080,20

3028/2016 VSE

2 207,00

3048/2016 TORNO

1 569,60

3055/2016 Rudolf Hudák

4 900,00

3056/2016 Rudolf Hudák

2 000,00