Samospráva    Dokumenty

 

 

 

Uznesenia:

Územný plán obce č. 45/2011

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja č. 98/2015

 

Dokumenty obce:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Územný plán komplexný výkres - extravilán

Územný plán komplexný výkres - intravilán

Územný plán návrh dopravy

Územný plán návrh inžinierských sietí - elektrifikácia a telekom.siete

Územný plán návrh inžinierských sietí - plynofikácia a vodné hospodárstvo

Územný plán návrh inžinierských sietí - širšie vzťahy

Územný plán návrh inžinierských sietí - ukrytie obyvateľstva

Územný plán návrh inžinierských sietí - záber PPLF

Územný plán návrh inžinierských sietí - záber PPLF tabuľka

Územný plán návrh inžinierských sietí - textová časť

Územný plán návrh inžinierských sietí - textová záväzná časť