Obecný podnik Kľušov, s.r.o.

 

 

 

 

 

Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným ku 21102019