Modernizácia verejného osvetlenia

Rozpočet  obce Kľušov na roky 2018-2020

Výročná správa obce 2017

D2_2018 k VZN 3/2017

D3_2018 k VZN 6/2003

D1_2018 k VZN 1/2013

Rozpočet  obce Kľušov na roky 2019-2021

Zvýšenie energetickej účinnosti budoby OCU a KSB v obci Kľušov

VZN 1/2019 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVESNÁ TABUĽA