Modernizácia verejného osvetlenia

Rozpočet  obce Kľušov na roky 2018-2020

Výročná správa obce 2017

Návrh D2_2018 k VZN 3/2017

Návrh D1_2018 k VZN 1/2013

Návrh rozpočtu  obce Kľušov na roky 2019-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVESNÁ TABUĽA