Modernizácia verejného osvetlenia

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Rozpočet  obce Kľušov na roky 2018-2020

Výročná správa obce 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVESNÁ TABUĽA