Modernizácia verejného osvetlenia

Záverečný účet obce za rok 2016

Rozpočet  obce Kľušov na roky 2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVESNÁ TABUĽA