img

    

        Vítam všetkých návštevníkov, ktorí zavítali na stránku obce Kľušov . Dúfam, že tu nájdete všetky potrebné informácie a  naša stránka Vás zaujme. Kľušov je dedinka s 1033 obyvateľmi. Prvá písomná zmienka bola v roku 1330. Obec Kľušov sa  nachádza na severovýchodnom Slovensku v Šariši. Jeho chotár sa rozprestiera v severovýchodnej časti Bartošovskej kotliny a  na juhozápadných svahoch Nízkych Beskýd. Obec leží pri ceste vedúcej z Prešova do Poľska, 7 kilometrov južne od Bardejova.  Chotár obce má rozlohu 1537 hektárov. Nadmorská výška chotára je v rozpätí 298-532 metrov, stred obce je vo výške 317 metrov...    viac

Vaše postrehy, návrhy, prípadne pripomienky, môžete poslať  na e-mail:       ocuklusov@gmail.com

                                                                 

Letecké snímky

Prezentácia obce

 

 

homesamosprávaVývesná tabuľaZŠ-MŠšportBiliardDHZkostolSväté omšepodujatiafotogalériaochot. divadlohrobové miesta

 

                                                                

  ste       návštevník                                                 Meniny má: ; ,                                                         posledná aktualizácia: 15.5.2017     

 

 
 

 

 

 

 

v

 

 

 

Zber odpadu

 

 

 

STRÁNKOVÉ  HODINY  NA OBECNOM ÚRADE

P 8.00–12.00 13.00–16.00
U nestránkové hodiny 13.00–16.00
S 8.00–12.00 13.00–17.00
Š 8.00–12.00

13.00–16.00

P 8.00–12.00 13.00–15.00

 


Informácia o prerušení distribúcie elektriny 31.mája - 12. júna 2017  v častiach Kľušovskej Zábavy


Návrh VZN  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kľušov


Návrh  Záverečný účet Obce KĽUŠOV a rozpočtové hospodárenie za rok 2016


Návrh   Konsolidovaná výročná správa obce KĽUŠOV za rok 2016

 


 

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kľušov oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ Kľušov v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční od 22.mája  do 26.mája 2017 v budove ZŠ s MŠ Kľušov v čase od 7.30-16.00 hod.

V zmysle zákona 245/2008 Z.z. a vyhlášky 308/2009 je k zápisu potrebná písomná žiadosť zákonného zástupcu a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára s údajom o povinnom očkovaní.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou, deti, ktoré dosiahli vek 3 roky.


Poďakovanie dôchodcov obce Kľušov - pedagógov


Kanalizácia Kľušov, Kľušovská Zábava - návrh     mapa


 Santiago de Compostela na bicykli   "viac"


 

 

 

 

 

 

Kataster-Kľušov