Vítam všetkých návštevníkov, ktorí zavítali na stránku obce Kľušov . Dúfam, že tu nájdete všetky potrebné informácie a  naša stránka Vás zaujme. Kľušov je dedinka s 1033 obyvateľmi. Prvá písomná zmienka bola v roku 1330. Obec Kľušov sa  nachádza na severovýchodnom Slovensku v Šariši. Jeho chotár sa rozprestiera v severovýchodnej časti Bartošovskej kotliny a  na juhozápadných svahoch Nízkych Beskýd. Obec leží pri ceste vedúcej z Prešova do Poľska, 7 kilometrov južne od Bardejova.  Chotár obce má rozlohu 1537 hektárov. Nadmorská výška chotára je v rozpätí 298-532 metrov, stred obce je vo výške 317 metrov...    viac

Vaše postrehy, návrhy, prípadne pripomienky, môžete poslať  na e-mail:       ocuklusov@gmail.com

                                                                 

Letecké snímky

Prezentácia obce

 

 

samosprávaVývesná tabuľaZŠ-MŠšportDHZkostolPrehľad bohoslužiebpodujatiafotogalériaochot. divadlohrobové miestaobecný podnik

 

                                                                

  ste       návštevník                                                 Meniny má: ; ,                                                    posledná aktualizácia: 22.11.2020   

 

 
 

 

 

 

 


v

Kľušovský ples 2019

STRÁNKOVÉ  HODINY  NA OBECNOM ÚRADE

P 8.00–12.00 13.00–16.00
U nestránkové hodiny 13.00–16.00
S 8.00–12.00 13.00–17.00
Š 8.00–12.00

13.00–16.00

P 8.00–12.00 13.00–15.00

 

Furmanské preteky Kľušov 2019
Deň detí 31.5.2019  Kľušov

Odovzdávanie hasičského vozidla DHZ Kľušov

Výlet dôchodcov Kľušova 12.9.2019

Oznam k prevádzke Obecného úradu obce Kľušov od 2.11.2020

    - Sčítací formulár

    - Vysvetlivky k formuláru

    - SOBD v skratke

                                      - tlačová správa 16.9.2020

 

Sčitací formulár môžete vhodiť aj do schránky pred Obecným úradom s označním SOBD.

Realizácia opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 pri návrate osôb zo zahraničia

Modernizácia cesty Janovce - Kľušov

 Štatutárny kontrolný deň v Kľušove

 

Dňa 5.7.2020 privítal starosta obce Kľušov Jozef Valko nového duchovného pastiera, veľadôstojného pána Patrika Šarišského na slávnostnom obede na Obecnom úrade pri príležitosti odpustovej slávnosti na Sviatok svätých Cyrila a Metoda (príhovor starostu obce), za účasti poslancov obecného zastupiteľstva, členov kostolnej rady a pozvaných hostí. PhDr. František Gutek informoval zúčastnených o historickom prehľade náboženských pomerov v obci Kľušov (stručný historický prehľad).

Africký mor ošípaných

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kľušov s predpokladaným nástupom od 1.1.2021

 

Súťaž DHZ  

 

Posedenie s dôchodcami 2019

23.Ples 22.2.2020

 

 

Tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľností

Pracovné rokovanie s Mgr. Branislavom Ondrušom konané

v Kľušove dňa 24.6.2020 na tému "Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku" (ASES) - združenie sociálnych podnikov.

 

Preberanie cisternového zásahového vozidla  Tatra 148 Cas 32 do užívania Obce Kľušov 7.2.2020.

Stretnutie s Mikulášom  v Kľušove
VZFU - A1 Komplexný urbanistický návrh PJPÚ Kľušov - Homolské

 

 

 

Vytriedenie komunálnych odpadov  

 

0907 978 983

 054 4723454

ocuklusov@gmail.com

Zber odpadu
Vyčistime si Slovensko

 

Ako správne triediť

 

Kanalizácia Kľušov, Kľušovská Zábava - návrh     mapa

 

Vďaka šikovnosti našich školákov z 1. stupňa ZŠ s MŠ v Kľušove a angažovanosti ich učiteľov v príprave súťažného projektu sa práve naša škola zaradila medzi  50 víťazných v rámci 2. ročníka projektu ZÁCHRANA SOM JA. Projekt ZÁCHRANA SOM JA vzdeláva žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života, bezpečnosti na cestách a prevencie pred úrazmi. V rámci výhry v projekte ZÁCHRANA SOM JA žiaci celého prvého stupňa získali zážitkový kurz prvej pomoci a učitelia certifikovaný kurz prvej pomoci. Slávnostné odovzdanie AED prístroja na ZŠ s MŠ v Kľušove sa uskutočnilo 8.11.2018.

Stretnutie ministra s občanmi  Kľušova

 

 

 

 

Kataster-Kľušov

 

 

 

 

 

 

 

Stretnutie ministra so starostami v Kľušove